Trafik Cezasına itiraz dilekçesi örneği

Trafik cezasına itiraz dilekçesi nasıl yazılır örneği

Biraz önce sizlere emsal bir davadan bahsetmiş ve size 10 gün boyunca tebliğ edilmemiş trafik cezaları için iptal davasından çıkan karardan bahsetmiştim. Peki trafik cezalarına itiraz için nasıl bir dilekçe yazılmalı bu davalar nasıl iptal ediliyor. İşte size dilekçe örneği.

trafik cezalari iptal ediliyor

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
SUNULMAK ÜZERE
İSTANBUL SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ ne

İTİRAZ EDEN     : Adınızı Soyadınızı yazınız
(T.C. Kimlik No) : Tc kimlik numaranızı yazınız
ADRES : Adresinizi yazınız
Tel: Cep telefonunuzu yazınız.

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ : …………

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ : ………….

İTİRAZ KONUSU : Samsun Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü`nün ………… .. tarih ………… .. seri sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALAR :

Açıklamalar :

1- ………… tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu`na istinaden suç işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ………… … tarihli, toplam ………… -TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenmiş ve fakat tarafıma tebliğ edilmemiştir. 2011 yılı motorlu taşıtlar vergisini internet vergi dairesinden sorgularken, Bu trafik cezasından haberim olmuştur. Tarafıma herhangi bir tebliğ yapılmadığından işlenmiş olan suçun mahiyeti ile ilgili bir bilgimde yoktur. İnternet Vergi Dairesinden almış olduğum cezayla ilgili doküman Ek.1 de sunulmuştur.

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre………… tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma tebliğ edilmemiştir. “Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik için “tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler” başlıklı 10. maddesi;

“Karayolları trafik kanununun 116ncı maddesi hükümleri gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 7 (yedi) gün içinde başlanması gerekmektedir.

Ancak bu ceza tutanağı tarafıma tebliğ edilmemiştir. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak 07.09.2010 tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç 15.09.2010 tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 7.gün) yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma tebliğ edilmemesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.

3- Öte yandan, Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla Anayasadan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır.

Bu nedenle söz konusu Yönetmelikiçin 10/a. maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilmeyen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Bu konuya ilişkin olarak Şişli 2. sulh ceza Mahkemesi`nin 05.02.2007 tarihli, 2007/779 müteferrik karar no.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle;

İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

İtiraz Eden
adınız soyadınız

(T.C. Kimlik No)
adres
Tel:

Ekleri :

1- Söz konusu cezaya ilişkin internet vergi dairesinden almış olduğum doküman

2- Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesi`nin 05.02.2007 tarihli, 2007/779 müteferrik karar no.lu karar örneği.

3- ………… plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.

4- Nüfus cüzdanı sureti.

 

YAZIYI KOPYALAYAMAYAN DEĞERLİ TCİLESORGULAMA.COM KULLANICILARI AŞAĞIDAKİ LİNKTEN İNDİREBİLİRSİNİZ.

TRAFİK CEZA İPTALİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ İNDİR !

Bir önceki yazımız olan Ssk şifresiz sorusu başlıklı makalemizde hizmet sorgulama, sgk sorgulama ve ssk sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

Trafik Cezasına itiraz dilekçesi örneği trafik cezasına itiraz dilekçesi,trafik cezasına itiraz,trafik cezası itiraz dilekçesi,trafik cezası itiraz,trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği makalemiz hakkında sorularınızı, aşağıdaki bölümden bize gönderebilirsiniz.

le = window.adsbygoogle || []).push({});
Trafik Cezasına itiraz dilekçesi örneği makalesi Ana Sayfa, Genel kategorisinde yayınlanmaktadır.

“Trafik Cezasına itiraz dilekçesi örneği” için 5 yorum

 1. Ayda diyor ki:

  bunu nasıl kopyalıcaz??

  • admin diyor ki:

   Merhabalar Ayda Hanım konunun en altına TRAFİK İTİRAZ DİLEKÇESİ İNDİR linkini ekledik oradan intirebilirsiniz.

 2. Mithat Şöferoğlu diyor ki:

  Anadolu yakasında Tem oto yolunda hız limitini aşmış bir araç plakasını ve modelini yanlış görmüş veya okumuş bir memur (digital fotoğraf mevcut)yüzünde bana kesilen idari para cezasını itiraz etmem gerekiyor.Nerelere baş vuracağımı bilmiyorum. Küçük çekmecede oturuyorum ve aracım altı ay dan fazla karşı yakaya geçmemiş. HGS sisteminden bunu kolay tespit edebilirler eğer isterseler.
  Saygılarımla.

 3. ŞÜKRÜ AKDENİZ diyor ki:

  selamlar,fahri trafik müfettişi tarafından kırmızı ışık ihlali gerekçesiyle ceza yazılmış ve ben onu ödedim ama sözkonusu ihlalin bir kanıtı bana gönderilmedi ve ben kırmızı ışıkta kesinlikle geçmeyen bir kişi olarak bir yanlış anlama olacağı varsayımı üzerine bu foto kanıtı talep edebilirmiyim,teşekkür ederim

 4. ahmet gökdemir diyor ki:

  ben izmitte ikamet ediyorum diyarbaır da bir araca ikinc sıra parktan ceza kesiliyor ancak tebliğ aşamasında bir rakamı yanlış giriyorlar ve sistem üzerinde ceza benim araca kesilmiş gibi görünüyor ceza makbuzu başka araca ait ancak sisteme plakayı yanlış girince benim adrese tebliğ yapılmış nasıl iptal ettirebilkirim

Siz de görüş, düşünce ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.