2013 Trafik cezalarına af geldi

Trafik cezalarına ne kadar af geldi başvuru süresi Trafik ceza MTV afı 2013 Trafik cezalarına af geldi mi ? Daha büyük haber siteleri açmıştır bu konuyu ama ben şimdi Star Televizyonundan izlediğim kadarını izlere aktarayım akadaşlrım. Bugüne kadar yatırmadığınız yada gıyaben yediğiniz tüm trafik cezalarına af geldi. Bu aftan yararlanmak isteyen kişilerin vergi dairesine başvurmaları gerekiyor. Hangi tarihe kadar diye soruyorsanız son tarihi 31.10,2013 tarihidir. Bu konuyla ilgili haberlerin detayları aynen şu şekilde devam etmektedir. trafik ceza afi Trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili af gündemde. Hüriyet yazarı Şükrü Kızılot, kısıtlı bir kesimi kapsayacak olan affın kimlere ne getireceğini bugünkü köşesinden ayrıntılı olarak açıkladı. İşte Kızılot’un bugünkü yazısından bir bölüm: TRAFİK CEZALARI Trafik cezaları ile ilgili özel avantajdan; “31 Aralık 2010 tarihinden önce verilen” ve “2 Ağustos 2013 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş veya dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan” trafik para cezaları yararlanabiliyor. Aftan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ekim 2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili vergi dairesine veya bulundukları il veya ilçedeki vergi dairesine başvurmaları gerekiyor. CEZANIN FAİZİNE İNDİRİM Aftan faydalananlar, cezanın aslı üzerine her ay yüzde 5 oranında yürütülmüş faizi ödemekten kurtulacak ve sadece geciken tarihe denk gelen TÜFE ve ÜFE’nin ortalamasına göre 25.11.2011 tarihine kadar hesaplanan faizi ödeyecek. Cezaların aslını ödemiş olanlar, bu cezalara yürütülmüş olan faizler için de aftan yararlanabilecek. Ayrıca, 2 Ağustos 2013 tarihi itibariyle cezanın bir kısmını ödeyenler, cezalarının ödenmemiş kısmı için de aftan yararlanabilecek. MTV VE CEZALARA AF Başvuru için 31.12.2014’e kadar süre tanınan Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili bu affın kapsamına, borcu olan herkes girmiyor. 1990 ve daha eski model olan taşıtlar giriyor. Bu taşıtların 31.12.2014 tarihine kadar İl Özel İdaresi veya MKE hurda işletmesi müdürlüğüne teslim edilmesi suretiyle, taşıtın hurdaya çıkartılıp, kayıt ve tescillerinin sildirilmesi gerekiyor. Bu durumda, 31.12.2014 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş; Motorlu Taşıtlar Vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamı silinecek. 28.02.2009 tarihine kadar plakaya yazılan trafik cezaları da silinecek. MEVCUT OLMAYAN TAŞITLAR Bu af da 2000 ve daha eski model taşıtları kapsıyor. 28.02.2009 tarihi itibariyle mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle “motorlu taşıt” vasfını kaybetmiş olan taşıtların; • Vergi aslı 31.12.2014 tarihine kadar ödenirse, • Vergi aslının 3/4’ü ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve plakaya yazılan trafik cezalarının tamamı silinecek. (Her iki afla ilgili 6322 sayılı kanun, 41 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliği ile açıklandı) HACİZ VE ARACI BAĞLAMA Taşıt vergisi ya da trafik para cezası borcu olanlara, öncelikle bir “uyarı” mektubu gönderiliyor.Yorum Gönder