Hangi hastalıklardan malülen emekli olunur ?


Hangi hastalık durumlarında malülen emekli olunur ? Malülen emekli olanların maaş durumu ve emekli olma şartları hakkında bilgiler Bir kişi malülen emekli olabilmek için mutlaka uzuvlarından yada organlarından birisini yada bir kaçını kaybetmeli mi ? İş gücü kaybı toplamda ne olmalı örneğin şeker hastalığı hat safhata olan birisi emekli olamaz mı yada başka bir rahatsızlığı olanlar nasıl emekli oluyor ? Değerli tcilesorgulama.com kullanıcıları, öncelikle herhangi bir hastalığınız var ise ve siz emekli olmak istiyor iseniz, SGK ya müracaat ederek hastalık yada rahatsızlıklarınızdan dolayı %60 ve üzeri rapor almanı gerekiyor. malulen emeklilik Malulen Emekli Olabilme Şartları Nelerdir Nereye Nasıl Müracaat Edilir? Malullük sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 25,26 ve 27 nci maddeleri ile düzenlenmiş olup, bu sigorta kolundan sağlanan tek yardım, malullük aylığı bağlanmasıdır. Malullük sevk işlemleri Sağlık kurulu raporlarının temini için sevk işlemleri , sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü ve sosyal güvenlik merkezlerince yapılmaktadır. Sigortalının ikametgahının bulunduğu yerde öncelikle; Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerine, araştırma hastanesi yok ise, özel üniversite ve vakıf hastaneleri hariç üniversite hastanelerine, her ikisi de yok ise Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastanelerine, bunlardan hiç birisi yok ise Sağlık Bakanlığının tam teşekküllü hastanelerine sevk yapılmaktadır. Sevk yapılan hastanede sigortalının hastalığı ile ilgili branş doktoru bulunmadığı taktirde sevk belgeleri iade edilerek durum sevki yapan birime yazı ile bildirilir ve branş doktoru olan en yakın yetkili hastaneye sevki yapılarak sigortalının rapor alması sağlanır. Malul sayılma Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kurulan sağlık kurulları tarafından incelenmesi sonucu, 4/1-(a)(SSK) ve 4/1-(b)(BAĞ-KUR) sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60 ını kaybettiği tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadırlar. Hastanelerce düzenlenen sağlık kurulu raporlarındaki oranların malul sayılma açısından pek fazla bir önemi bulunmamaktadır. Sigortalılar arasında yanlış bir kanaat vardır. Hastanenin vermiş olduğu sağlık kurulu raporundaki oran %60 ve üzerinde olduğu taktirde malulen emekli olunacağı yönündedir. Esas olan Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde oluşturulan sağlık kurullarınca yapılacak değerlendirme sonucunda verilecek maluliyet oranıdır. İlgili sağlık kurumunca %80 olarak tespit edilen oran kurum sağlık kurullarınca %25-30 olarak değerlendirilebiliyor ve malulen emeklilik talepleri uygun görülmeyerek ret edilebiliyor. Hastaneler düzenlemiş oldukları raporlarda maluliyet oranı belirtmemeleri uygulama açısından daha doğrudur. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurullarınca verilen kararlara yine Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kurulan Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz edilerek dosyanın bir kez de bu kurulca değerlendirilmesi talep edilebilir bu kurulun vermiş olduğu kararlar kesindir. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu veya Yüksek Sağlık Kurullarınca tespit edilen maluliyet oranlarına gerek sigortalı gerekse işverenler tarafından açılarak karara itiraz edilebilir ve dava sonucuna göre maluliyet oranında artma, azalma, düzeltme veya birleştirme yönünde değişiklikler olabilmektedir. Malullük aylığına hak kazanma koşulları Kanunun 26 ncı maddesi gereğince, sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının; - Kanunun 25 inci maddesine göre malul sayılması, - En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması, - Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, gerekmektedir. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur. Maluliyet durumunun tespiti için sevk işlemi yapıldığı tarihte sigortalılığını sonlandırması şartı aranmayacaktır. Sigortalılık devam ederken de sigortalı sevk talebinde bulunabilmektedir. Maluliyetine karar verilen sigortalının sigortalılığı aylık bağlanması talebinde bulunduğu tarihte sonlandırılmış olmalıdır. Malullük aylığının başlangıcı 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a)(SSK) ve 4/1-(b)(BAĞ-KUR) bentleri kapsamındaki sigortalıların malullük aylığı; Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi talep tarihinden önce ise yazılı istek tarihini, Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi talep tarihinden sonra ise rapor tarihini, takip eden ay başından itibaren başlatılır. Sigortalı, aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise, malullük aylığı geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki aybaşından başlatılır. Bağlanacak malullük aylığı sigortalının almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinden fazla ise aradaki fark, tahsis talep veya rapor tarihine göre belirlenerek malullük aylığı başlangıç tarihinden itibaren verilir. 4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların tahsis talep tarihinde prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının bulunması halinde, talepleri reddedilerek borçlarını ödedikten sonra yeniden yazılı istekte bulundukları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Bu konuyla alakalı sorulmuş ve cevaplanmış bir kaç soru cevabın sizlere yardımcı olabileceğini düşünüyoruz.

Malulen emeklilik hangi şartlarda geçerlidir? İşte Lütfi Köksal'ın cevabı... K. Gülseven 12.07.1986 doğumluyum. Doğuştan idrar yollarından rahatsızlığım var. Devamlı takip ve kontrollerim oluyor, rahatsızlığım devam ediyor. Rahatsızlığım için askerlikten muaf raporu aldım. Özürlü sağlık raporum %66’dır. Malulen emekli olabilir miyim? 2004’ün 8. ayı Sigorta başlangıcım ve 2.664 günüm var. Halen sigortalıyım. Bu rapor ile yararlanacağım başka hangi haklarım var? Teşekkür ederim. CEVAP: 5510 sayılı Kanunun 25’inci maddesine göre malülen emekli olmak için; - 10 yıllık sigortalılık süresinin olması - 1800 gün prim ödenmiş olması - Veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise, sigortalılık süresi aramadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması, - Malullüğün sigortalı işe girdikten sonra meydana gelmesi, - Ve en önemlisi (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği, Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malul sayılır. -Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25’inci maddenin ikinci fıkrasına göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Bu açıklamalardan sonra cevabınıza geçebiliriz: Özrünüz sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığınız tarihten önce olduğu için, % 66 çalışamaz raporunuz olsa bile, malülen emekli  olamazsınız. Ancak 15 yılınızın dolduğu 2019 Ağustos ayında, 3.960 günle emekli olabilirsiniz. Veya “Vergi İndiriminden Faydalanabilir Yazısı” alabilirseniz; ikinci dereceden engelli olarak yaşa bağlı olmadan 18 yıl ve 4.000 günle erken emekli olursunuz.


Yorum Gönder 1. Yeşim diyor ki:

  Merhaba.1976 doğumluyum. Ssk girişim 1995; kamuya girişim 2004 yıllardır. Üç yıl ssk ve on yıl devlet memurluğu hizmetim var. Halen kamuda çalışıyorum. Yılbaşında bel fıtığı ameliyatı oldum. Sakral sinir sistemi zedelendi sol kalçam felç. İdrar felci ve bağırsak felci oldum.sonda ve hasta bezi kullanıyorum. Malulen emekli olabilir miyim? Malullük oranım % kaçtır ? maaşım yaklaşık ne kadar olur? Kamuda prosedür ssk dan farklı mı? Teşekkür eder saygılarımı sunarım.

 2. dogan c.velioglu diyor ki:

  Merhaba ben dogustan kalp hastasiyim 7 yasinda ameliyat oldum 1987 dogumluyum ve arkerlikten muaf oldum 2006 aralik ayinda ilk sigorta baslangicim basladi ogunden beri calisiyorum 2800 gun primim var malulen emekli olabilirmiyim haklarim nelerdir tesekkurler

 3. ismail aksu diyor ki:

  ben multıbl skleroz [ms] hastasım yüzde 49 raporluyum 1995 de sıgorta baslangıcım var 2650 gün pirimim var askerlik ve yurtdışında 10 ay var ne zaman emekli olabılırım ve ne kadar maaş alabılırım

 4. ahmet hoca diyor ki:

  tansiyonum ve şekerim var ayriyetten kulagğımı biri hiç duymuyoken diğeri%30 duyuyo malulen emekli olabilirmiyim? teşekkürlerr...

 5. irfan koç diyor ki:

  1970 doğumluym 4650ödenmiş primim 1986 sigorta girişim mevcut geçirmiş olduğum iş kazası sonucu orta iskelette yamuk kaynama eğilmede problem veher iki ayağımda menisküs ve kireçlenme oluştu daha sonraki işimde kimyasal maddelerden astım oldum ayrıldım ayrıca sağ gözde yüzde 90 görme kaybı diğer gözde 15 görme kaybı var sırtlarımda devamlı kramplar bel ağrıları mevcut çalışacak iş bulma zorlığu çalışamıyorum sizce SGK başvursam malulen emeklilik şansım varmı olursa maaşım ne olur tşk şimdiden

 6. yusuf özyurt diyor ki:

  merhaba 05021979 doğumluyum sigorta girişim 05021997 ilk amaliyatımı 2007 yılında kalçadanoldum ikinci amaliyatımı 2009yılında mideyle bağırsak arasında kitle oluşmuş onu aldılar 2012 yılında bende karın ağrıları başladı 11 gün Antalya Atatürk devlet hastesinde yattım orda batın sağalt kadranlarda bağırsak segmentleri arasında sıvı var dediler ince bağırsakta ödem tesbit ettiler burası enflamatuar bağırsak hastalığı teşisi koydular bt önerdiler burnudan mideye hortum gönderdiler lagman kullandırdılar amelit edeceklerdi etmediler taburcu ettiler 2 ay sonra tekrar rahatsızlandım buefer Antalya akdeniz üniversitesine yatışımı yaptılar ordada aynı şeyleri uyguladılar kolonos kopi yaptılar crohn teşisi ülser kanamalı alanları daralma tespit ettiler taburcu ettiler bende rahatsızlık devam ediyordu karın şişkinliği yediklerimi çıkarma 2012kasım 23ünde amaliyat ettiler benden30 cm bağırsak alındı şu an ağrılarım devam ediyor büyük apdestimi tutamıyorum aniden geliyor özel şirkette şoförlük dağıtım elamanı olarak çalışıyorum yaklaşık 4200 günüm var malulen emekli olabilirmiyim

 7. büşraa diyor ki:

  Merhaba ben büşra babam şeker hastası açık kalp ameliyatı oldu ve durumu iyi değil 6 ay sonra tekrar bi ameliyatı var ameliyat oldugu sol kısım kısmen felç doktoru söylemişti ya % 90 masada kalacak yada felc kalacak dedi sol tarafının uyuşuklugu ellerine de etkili oluyo bu sebepten dolayı babam emekli olabilir mi ? Şeker tansiyon kolesterol bir sürü hastalığı var ... Bilgi verebilir misiniz bana bu konuda ?

 8. bayram kömeç diyor ki:

  benim eşim böbrek hastası böbrek değerleri gfr 18 çıktı emekli olur mu

 9. ahmet yaman diyor ki:

  1977 doğumluyum 1993 tarihinde beyin tümöründe ameliyat oldum bu nedenle askerlikten muaf oldum sigorta girişim 2000 tarihinde başlandı malulen emekli olabilirmiyim.şu an halen kontröllerim ve tedavim sürüyor.

 10. ayse diyor ki:

  serkan beyın ıse baslama tarıhı 10.03.2005 ssk dan ayrılısı 03.08.2008 dir. toplam yatırlıan prımı 870 gun 4b de ise 5 ay 5 gun u vardır. bagkura kaydı 2010.03 ayı ve serkan bey 2010.08 inde vefat etmıstır.serkan bey bekardır emeklı olabilmesı için 1800 u doldurması gerekıyor. hastalığından dolayı bagkurlu ıken vefat etmıstır. bu kısı nasıl emeklı olabilir.

 11. MEHMET diyor ki:

  selamlar benim şikayetim gözümden benim gözümün biri doguştan damar kuruması var görme oranım çok az ve gözlük lens olmuyor diger gözüm ise iş kazası sonucu kornea nakli oldum malülen emekli olmaşansım varmı

 12. Nihat gökkaya diyor ki:

  ben hipertansiyonve sinir hastasıyım 8500 is gunum var malüden emekli olabilirmiyim? CEVABINIZI BEKLİYORUM

 13. YASİN ARAP GÜL diyor ki:

  Öncelikle mrb ben hockin lenfoma tedavisi gördüm 6 kemoterapi 15 gün radyoterapi gördüm 5 ay 5 ay olmak üzere 10 ay isdirahat kullandım istirahatım bitmesine 15 gün var doktor işbaşı veriyor emekli olmak istiyorum 18 yıl hizmetim var yaşım 40 olabilirmiyim yardımcı olurmusunuz saygılar

 14. mahmut uzun diyor ki:

  ben kronik tüberkiloz hastasıyım 1800 günüm var malünen emkli olabilirmiyim

 15. lale tekyon diyor ki:

  teşekkürederim..

 16. admin diyor ki:

  Selamlar Lale Tekyon, Konumuzda malülen emekli olunabilecek hastalıklarla alakalı size bilgiler sunduk. Bu bilgiler ışığında, emekli olup olamayacağını net olarak bilemediğimizi, durumu SGK Müdürlüğüne başvurarak öğrenmeniz gerektiğini hatırlatırız. Geçmiş olsun. Saygılar.

 17. lale tekyon diyor ki:

  ssk girişim 2000 yılında yapıldı toplam yatırılan prim 452 gün.. 2011 yılında rahatsızlığım ortaya çıktı.(psikoojik) şimdi ise çalışamıyorum ve malulen emekli olmak istiyorum. sizce olma şansı var mı?

 18. suzan diyor ki:

  esim rahatsizlik gecirdi calisamaz raporu var ve türkiyede sigorta baslangici bile yok su anda 80 raporu var almanyada iki yil calismisligi var ama emekli olmasina yetismiyor türkiyede askerliyini yapmis 18 ay emekli olmasi icin türkiyede ne yapmaliyim bana yardimci olursaniz sevinirim

 19. dr.erol diyor ki:

  evet

 20. abdülsellam gündüz diyor ki:

  yüksek tansiyon şeker arter kalp hastalığı karaciğer sorunu bel fıtığı rahatsızlığım var 43 yaşındayım emekli olabilir miyim..

 21. hülya diyor ki:

  1996 yılında malulen babam emekli oldu. Bizde bu durumdan (maaş farkından) faydalanabilecek miyiz?

 22. Özlem diyor ki:

  Merhaba, 4117 günüm var 1973 doğumluyum. Sigortalılık sürem 20 yıldan fazla. Erken emekli olabir miyim. Ben televizyonda haberde çalışıyordum ve 1 yıldır tvde çalışmanın getirdiği ağır depresyon yüzünden işe giremiyorum. Malulen emekli olabir miyim.

 23. fatih karadağ diyor ki:

  %63 raporum var mallen emekli olabilir

 24. abdulbahri diyor ki:

  1965 doğumluyum toplam pirim gün sayım 5850. 18 yıllık sigortalıyım, daha önce 2 yıl kanser tedavisinden malulen emekli oldum. 2005 den beri malul etim kaldırıldı pirim ödemeye devam ediyorum. Şuan sağ böbreğim kanser ve diyabet hastalığından organ kaybı oldu. Ayrıca yüksek tansiyonum var ensülin kullanıyorum bu yüzden de karaciğerimde yüksek derece yağlanma var bu şikayetlerimle tekrar malulen emekliliğe başvursam emekli olma ihtimalim var mı ? soruma cevap verirseniz memnun olurum teşekkürler..

 25. Saban Beyoglu diyor ki:

  Annen gizli sekerden gozlerinin biri hic gormuyo diyeride cok az goruyo emekli olmasi icin bi yol Yada maas balanabilirmi acaba tesekurler

 26. gülbahar balaban diyor ki:

  bana kalp pili takıldı ve kıronik hepatit b tayıcısıyım 12yıldır aynı işyerinde çalışıyorum ben malülen emekli olabilirmiyim.

 27. hasan diyor ki:

  benim 1986 sigorta girişim var yanlız kalp kapaklarımda kalınlaşma ve buna bağlı yüksek tansiyonum var raporl ilaçlarım var 1969 doğumluyum yeni kanun benim emekli olmam için gereli şartları sağlaıyormu ne yapmam gerekir :.saygılarımla şu anda günüm ve primim dolu yaş bekliyorum

 28. Özden ÇABUK diyor ki:

  Kayınpederim 1967 doğumlu 2003 den itibaren 2007 dahil 97gün prim ödemesi yapılmış...Primleri eksikl yatırılmış her aya 2 gün 3 gün gibi...Çalıştığı yer iflas etmiş...Kendisi şu an Koah hastası tansiyon hastası ve şeker hastası tansiyondan bir gözü kör olmuş...Malulen emekli olabilir mi?..Bu rahatsızlıklardan dolayı % 60 oranından faydalanabilir mi...Yıllardır çalışmadığı için başvuruyu ikamet ettiği yerdeki sgk ya mı başvurmalı......Köyde yaşıyor...Eşinden ayrılmış...Bekar şehir dışında çalışan bir oğlu var...Oda kendini idame ettiriyor...Babası epey önce ölmüş...Annesi geçen sene öldü..Onun maaşı ile idare ediyordu...Şu an sıkıntı çekiyor...Acilen yardım edilirse sevinirim....Saygılar...

 29. coşkun diyor ki:

  babam 1956 doğumlu.benim sigortamdan yararlanmaktadır.geçmişe dönük sigorta ve bağkurlu. kendisi kronik bronşit.bizi heyet için hastahaneye sevk ettiler.sigorta prim günümüz bagkurunkinden az.toplam 2800 gun prım gunu var. hastahane masraflarını ödemek istiyorsanız sev edşcem dediler bende onayladım.. ayrıca bagkura 9500tl borcumuz var? bu nasıl bir süreç olacaktır. ?

Hangi hastalıklardan malülen emekli olunur ? makalesi Ana Sayfa, EMEKLİLİK SORGULAMALARI kategorisinde yayınlanmaktadır.

Bunlarda İlginizi Çekebilir !

Hangi hastalıklardan malülen emekli olunur ( Yeni malülen emeklilik yasası 2013 )

Hangi hastalıklardan malülen emekli olunur ? Yeni malülen emeklilik yasası 2013 hangi hastalıklardan emekli olabilirim, hangi hastalığı olanlar malülen emekli sayılır ? 01.09.2013 tarihinde yayınlanan kanuna göre " hangi hastalıklardan dolayı malülen emekli olunur olunabilir" sorularınızın cevapları değişti değerli tcem...

Emekli gün sayısı kaçtır

Emekli gün hesaplama gün sayısı sorgulama işlemleri hakkında bilgiler Değişen kanunlarla ilgili kadın ve erkeklerin emeklilik tablosu  hakkında sizlere biraz önce konumuzda da bahsettiğimiz üzere, sürekli olarak değişen kanunlarla birlikte, birde sigortalı işe giriş tarihi mu...

Tc ile malülen emeklilik sorgulama

Tc kimlik no ile malülen emeklilik sorgulama işlemleri Öncelikle Mülüllük maaşı almak için şartları yerine getiriyor olmanız gerekiyor. Yani Sosyal GÜvenlik Kurumu SGK tarafından açıklandığına göre, malülen emekli aylığı alabilmek için şart : en az on yıl sigortalılık s...

Hangi hastalıklardan malülen emekli olunur ?

Hangi hastalık durumlarında malülen emekli olunur ? Malülen emekli olanların maaş durumu ve emekli olma şartları hakkında bilgiler Bir kişi malülen emekli olabilmek için mutlaka uzuvlarından yada organlarından birisini yada bir kaçını kaybetmeli mi ? İş gücü kaybı toplamda n...

Bayramdan Önce Emeklilere Verilecek Olan Maaş Günleri

Hangi hastalıklardan malülen emekli olunur ? Bakanlar Kurulu'ndan alınan kararla birlikte emekli vatandaşlarımızın emekli maaşlarını Kurban Bayramından önce verilme kararı çıkmıştı. Bu konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu bir açıklama yaptı ve hangi emekli vatandaşımızın ne zaman maaşlarını...

Tc ile sgk sorgulama

Edevlet ile SGK SSK sorgulama - hizmet dökümü sorgulama Tc kimlik no ile şifresiz sgk sorgulaması hakkında bilgiler Değerli tcilesorgulama.com misafirleri birazdan sizlere sadece kimlik bilgilerinizi girerek anlık olarak sgk sorgulamalarından Sgk hizmet dökümü sorgulama işleminin ve...

SMS ile emekli maaşı banka bilgileri

SMS ile emekli maaşınız hangi bankaya yatırılmış ? Banka değişikliği nasıl yapılır ? " Değerli tcilesorgulama.com misafirleri, SGK'nın SMS bilgi sisteminden yararlanabilmek için öncelikle SGK BİLGİ SİSTEMİNE KAYIT olmanız gerekmektedir. Bu İŞLEMİ sizlere BURADAKİ KONUMUZ...

Kurban Bayramı Emekli Maaş Zamları

Kurban Bayramında Hangi emekli ne kadar maaş zammı alacak işte tüm detaylar. SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, emekli aylıklarının 4/A SSK emeklilerine her ayın 17-26'sında, 4/B Bağ-Kur emeklilerine her ayın 25-28'inde ve 4/C Emekli Sandığı emeklilerine...

Edevlet kullanarak emeklilik sorgulama

Hangi hastalıklardan malülen emekli olunur ? E devlet şifresi ile emeklilik sorgulama Emekli maaşım bağlandı mı ? Emekli maaşım ne kadar olacak sorgula / öğrenme işlemleri hakkında yararlı bilgiler E devlet kapısı üzerinden yapılacak olan sorgulamaları zaman zaman sitemiz üzerinden sizlere anlatıyoru. Özellikle emeklili...

Emekli maaşım ne kadar

Emekli maaşım ne kadar oldu ? Ne kadar emekli maaşı alırım ? Hangi Kurumdan emekli olursanız olun, SGK, BAĞKUR Ya da diğer kurumlar farketmiyor, biraztan sizlere nasıl emekli maaşı sorgulaması yapabileceğinizi anlatacağım. Daha önceden emekli olan babamın maaşı üzerinden yaptı...

Yeni malülen emeklilik yasası 2013

2013 yılı için yeni en son gelişmeler ve en son malülen emeklilik haberleri şu şekilde. 2013 yılı için 01.09.2013 tarihinde bu yasa yürürlüğe girdi, buna göre yeni malülen emekli olacak kişilerin aşağıdaki haberin detayını iyice incelemeleri gerekiyor. Bilgilerinize sunuyoru...

İsimle emekli sandığı sorgulama Emeklilik sorgulama

Bilmeyenlere isimle emekli sandığı emeklilik sorgulama İsimden emekli sandığı emeklilik sorgulama Değerli soyisimlesorgulama.com kullanıcıları, şimdi sizlere isimle / isimden nasıl emekli sandığı sorgulaması yapılacağını anlatacağız. 4-C'li olan kişiler öncelikle EDEVLET...

% 69 Engelliyim ne zaman emekli olurum ?

%69 %70 %71 %72 %73 %74 % 75 Engelliyim ne zaman emekli olurum ? Engelli emeklilik hakkında soru ? Merhabalar değerli tcilesorgulama.com ben sizlere mail yolu ile ulaşıyorum adım Mustafa Vuruşkan, Ben 19 Mart 1982 doğumluyum  daha önceden sigortalı olarak işyerinde çalışıyordum ve el...

Çocuğum Hangi Okula Kayıt Olacak Gidecek ?

Çocuğum ilkokul 1. sınıf için hangi ilkokula gidecek. Hangi okula kayıt olacak ? Hangi Okula Gidecek Sorgulama MEB 2013-2014 eğitim öğretim уılı için bütün reѕmi okulların 1. ve 5. sınıflarına öğrenci kayıt işlemlerini, çocukların MERNİS bilgileri esаs alınarak іkametg...

Ne zaman emekli olurum sms numarası ile sorgulama

Cep telefonlarınızdan mesaj yazarak ne zaman emekli olabileceğinizi sorgulayabilirsiniz. Emeklilik sorgulama işlemlerini artık cep telefonunuzun kısa mesaj bölümünden yapmanız mümkün olacak değerli SGK.NET kullanıcılarıve misafirleri. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’nun yapmı...