Tc ile adli sicil kaydı sabıka kaydı sorgulama

Her zaman belirttiğimiz üzere, kişisel bilgilerinizin yada özel bilgilerinizin yer aldığı bağzı işlemleri henüz e-devlet yada turkiye.gov.tr gibi siteler üzrinden sorgulamanız mümkün değil. Bu tür durumlar özel olduğundan dolayı internet ortamından bu işleri yürütmeniz söz konusu değildir. Buna yönelik olarak hazırlanan işte tc kimlik numaranızı girin sicil kaydınızı, sabıka kaydınızı sorgulatalım gibi yazılan hiç bir şeye itibar etmeyin ve inanmayın. Kesinlikle kişisel bilgilerinizi bu tür sitelere girmeyin arkadaşlarım. adalet Merkezi adli sicil kaydı sorgulamaları online şekilde yapılmamakta, bunun için şehirlerinizde bulunan Adli mercilere başvurarak aşağıdaki kayda uygun yada yakın bir dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu dilekçeler matbuda olabiliyor kırtasiyelerden yada Adliye Çevresinden sorabilirsiniz. ........ MÜDÜRLÜĞÜNE   ............ şu sebepten dolayı şuraya verilmek üzere, adli sicil sabıka kaydımın olup olmadığını gösterir bir belge gerekmektedir. Bu belgenin tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.   TARİH İSİM SOYİSİM VE İMZA Şeklinde doldurulacak dilekçelerle ancak almanız mümkün olacaktır. Hatta bu sicil kayıtlarını bizzat sicil kaydını isteyen kişi gidip alacaktır. Yani böyle karşınıza site yada siteler çıkar ve sizden bigiler talep edip gelin kaydınızı verelim diyorsa İNANMAYIN ! NOT : Adli Sicil Yönetmeliğinin 4. maddesine göre; Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancılara ait bütün adlî sicil kayıtları, Genel Müdürlükteki merkezî bilgi işlem sisteminde tutulur. Anılan kayıtların güncelleştirilmesi, düzenlenmesi, düzeltilmesi ve onLine sistemle mahallî adlî sicillere ulaştırılması görevi de merkezi adlî sicil tarafından yerine getirilir.Yorum Gönder